Hakan Onum
İçsel Sanatlar Uzmanı

Randevu veya bilgi için arayın

+90 252 363 04 34

ya da
iletişim bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Çigong Ders Saatleri

Kendi Kendine Çigong Terapisi
Pazartesi, Perşembe 10:00 – 11:15


İlksel Boşluk Çalışması
Pazartesi, Perşembe 16:15 – 17:45


Fan Teng Gong
Pazartesi, Perşembe 18:30 – 19:45


Kaynağa Dönüş Çalışması
Salı – Cuma 10:00 – 11:30

18 Uyumlu Hareket, 1. Seri
Salı 12:30 – 14:00


Long Ye
Salı, Cuma 18:30 – 20:00


Yüzen Ejder
Çarşamba 10:00 – 11:30

Ağaç Duruşları
Çarşamba 12:30 – 14:00


Kas Tendon Değiştirme
Cuma 12:30 – 14:00


Altı Sağaltıcı Ses Soluması
Cumartesi 10:00 – 11:00

Antik Çin’in uzun geçmişi olan kültürel bir mirasıdır. Yaşam enerjisi üzerinde uzun sürelerle kararlı olarak çalışmaya ve bu konuyu incelemeye çigong denir. Çigong, çi ve gong sözcüklerinden türemiştir. Çi evrenin temelindeki enerji, doğal güç, canlıların bedenlerindeki yaşam enerjisi şeklinde tanımlanabilir. Gong ise iş, kararlı çalışma demektir. Gong sözcüğünün başına getirilen ek ne işi ya da çalışması olduğunu anlatır.

Çigongun geçmişi antik çağa kadar gider, birkaç bin yıllık bir tarihi vardır. Tarihî kayıtlar, dörtbin yıl önce Çin’de insanların, dans karakterli bir hareket dizisiyle hastalıklarını tedavi ettiklerini, enerji ve solunumlarını düzenlediklerini göstermektedir.

Çigong büyük ölçüde Budacı ve Daocu (Taocu) alıştırma kültürü, Hint ve Tibet kökenli enerji uygulamaları ve geleneksel Çin tıbbının enerji bilimi birikimleri üzerine kuruldu.

Budacılık ve Daoculuk başta olmak üzere bu köklü kültürlerin uygulamaları insanın zihnini ve bedenini birlikte eğiterek beraberinde daha yüksek bir bilinç düzeyi ve daha iyi bir yaşam kalitesi getirdi, insanın gerçek kimliğini ve bütünle bağlantılarını aradığı ruhsal gelişme sürecini teşvik etti, aydınlanmaya götürdü ve ömrü, kalitesini arttırarak uzattı.

Tıbbî çigong geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçası ve Çin’e özgü bir koruyucu sağlık yöntemi olarak görülür. Geleneksel Çin tıbbına göre birçok hastalık zihindeki dengesizliklerden kaynaklanır, bedenlerimizdeki yaşam enerjisi döngüsü ise zihinle bağlantılıdır. Böylece sağlığın korunmasında zihnin ve yaşam enerjisinin düzenlenmesi büyük önem kazanır.

Kendi yaşam enerjisi üzerinde çalışma, beslenme, başkalarına şifa verme ve yerleşim uygulamaları çigongun kapsamındadır. Kendi başına yapılan uygulamalar beden, soluma, zihin ve yaşam enerjisi düzenleme temelleri üzerine kuruludur, belli duruş, devinim, soluma, titreşim, imgeleme, zihin odaklama ve kendi kendine masaj yöntemlerini içerir.

Hangi Amaçlarla Çalışılır?

Çigongun gerçek tayfı ve araştırma alanı, sağlığı koruma, iyileştirme ve hastalık tedavi etme amaçlı alıştırma ve meditasyonlardan çok daha geniştir.

Ruhanîlik, spor, savaş, sahne sanatları ve özel yetenek alıştırmaları gibi birtakım alanlarda da kullanılır. Ruhsal alandaki çigong uygulamaları bilinci genişletmek, yeniden bedenlenme döngüsünden çıkmak ve dünya yaşamına geri dönmemek amacını gütmüştür; kuramı, ruhsal olmayan çigong kuramından daha derin, uygulamaları daha zordur.

Savaş ya da savunma alanında çigong yaşama gücünü geliştirip öz savunmak ya da rakibe yöneltmek amacıyla kullanılır. Bu çigong aynı zamanda diğer spor dallarında da başarı kapasitesini arttırıcı niteliktedir. Spor ve sahne sanatları alanlarındaki çigong alıştırmaları, zihni ve bedeni işbirliği içinde çalıştırarak verimi ve konsantrasyonu arttırma amacını güder.

Batıda artık çocuk ve erişkinlerde olmak üzere travmalıların ve öğrenme güçlüğü çekenlerin iyileşmesinde de kullanılmaktadır.

Tıbbî çigong alıştırmalarının ereği hastalıkları önceden önlemek, sağaltmak, bünye kuvvetlendirmek, erken yaşlanmayı önlemek ve ömrü uzatmaktır. Çin’de çigongu en uzun süreyle inceleyen grup Çinli hekimler oldu. Tıbbî çigong onların insan bedenindeki yaşam enerjisinin akışı ve davranışı üzerine olan bilgilerinden ortaya çıktı.

Sağlığa Yararları

Son yıllarda sistematik olarak yapılmış olan tıbbî gözlemler, çigong tedavisinin çeşitli kronik hastalıklara yapılan müdahalelerde tatminkâr sonuç verdiğini kanıtlamıştır.

Çigong özellikle tedavi gerektiren bazı kronik hastalıklarda tedaviyi desteklemekte ve süresini kısaltmaktadır. Klinik deneyler çigongun, özellikle hipertansiyon (yüksek tansiyon), koroner kalp hastalığı, gastrik (mide) ya da duodenal (oniki parmak bağırsağı) ülser, kronik hepatit (sarılık), kronik hazımsızlık, gastroptoz, nevrasteni, TB (verem), kronik bronşit, kronik bronşiyal astım, yaşlılığa ait bel ağrısı, hamilelik toksemisi (kan zehirlenmesi) ve pelvik iltihaplanmada etkili olduğunu göstermektedir.

Çigong hastalığın şiddetini düşürebilir, hiçbir özel donanım olmadan erken iyileşme sağlayabilir. Bu yüzden kliniklerde hizmete sokulması oldukça arzu edilmektedir.

Çigong sağlam bir bünye yaratmada da etkilidir. Koruyucu ve iyileştirici etkisini hareket ve duruşlarıyla, soluk düzenlemesi ve düşünce denetimiyle, bünye geliştirme ve bedenin direncini kuvvetlendirme yollarıyla gösterir. Örnek olarak bünyeleri soğukalgınlığına yatkın olanlar her gün düzenli çigong çalışarak etkin bir iyileşme olanağına kavuşurlar.

Uzmanlaşmış çigong pratisyenleri alıştırmaların, daha iyi bir hazım, daha sağlıklı soluma, kalp-damar ve sinir sistemleri işlevlerinin iyileşmesi gibi faydalarını hep görürler.

Çigong uyku kalitesini iyileştirir, yorgunluğu giderir, fiziksel ve zihinsel güçlenme sağlar, fiziksel dayanıklılığı ve böylece çalışma etkinliğini arttırır. Yaşlanmaya karşı koyucu ve yaşam uzatıcı etkileri vardır. Uzun süre alıştırma yapan yaşlılar bu iddiayı haklı çıkarmaktadırlar. Çigongun geriatriye (yaşlılık bilimi) katkısı oldukça fazladır.

Bütün çigongların sağlık koruma ya da hastalık geçirmedeki etkisini arttırmak için çalışma ve dinlenmenin uygun bir dengesinin kurulması, yeme alışkanlıklarının ve genel olarak günlük yaşamın düzenlenmesi gerekir.