İç Hastalıkları Uzmanı ve Laboratuvar hizmetlerinde,
kurum ödemeli anlaşmalı sigortalar.

İç Hastalıkları Uzmanı ve Laboratuvar hizmetlerinde,
hasta ödemeli anlaşmalı kurumlar.